Esko High School

Esko High School

1


 • Sunday
 • Monday
 • Tuesday
 • Wednesday
 • Thursday
 • Friday
 • Saturday
 • 22
 • 23
  @Athletics - Varsity Gym
 • 24
 • 25
 • 26
  10:00am - 11:00am
  @Athletics - Varsity Gym
  2:45pm
  @Esko High School
  Practice Gym Wood
  2:45pm
  @Esko High School
  Varsity Gym
 • 27
  10:00am - 11:00am
  @Athletics - Varsity Gym
  11:30am
  @Esko High School
  Practice Gym Wood
  11:30-Barnum vs. E/G, 1:00- Cherry vs. North Woods, 2:45- Esko vs. Mesabi East. , 4:15- Hermantown vs. St. Anthony Village
  11:30am
  @Esko High School
  Varsity Gym
  11:30- Cherry vs. North Woods, 1:00- Barnum vs. E/G, 2:45- Hermantown vs. St. Anthony Village, 4:15- Esko vs. Mesabi East.
  6:00pm
  @Esko High School
  Practice Gym Wood
  6:00pm
  @Esko High School
  Varsity Gym
 • 28
  10:00am - 11:00am
  @Athletics - Varsity Gym
  11:30am
  @Esko High School
  Practice Gym Wood
  JV game Times: 11:30-Cherry vs. E/G, 1:00-North Woods vs. Barnum, 2:45-St. Anthony vs. Mesabi East, 4:15-Hermantown vs. Esko
  11:30am
  @Esko High School
  Varsity Gym
  6:00pm
  @Esko High School
  Practice Gym Wood
  6:00pm
  @Esko High School
  Varsity Gym